Основи наукової діяльності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Лисенко, В. М.
Лисенко, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках приведено курс практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень", в яких охоплені основні математичні методи обробки експериментальних даних

Description

Keywords

експеримент, математичне моделювання, експериментальні дані, методи обробки експериментальних даних, математична статистика, метод апроксімації, метод інтерполяції

Citation

Основи наукової діяльності : метод. вказівки практ. робіт з основ наукової діяльності для студ. напрямку підготовки "Машинобудування", спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" / [уклад. : В. М. Лисенко, О.В. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. металорізальних верстатів та систем. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 82 с.