Комплексна оцінка рівня сталого розвитку районів Полтавської області за рейтинговим принципом

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Authors

Онищенко, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто питання рейтингової оцінки соціально-економічного стану територіальних одиниць регіону на прикладі аналізу стану районів Полтавської області комплексним методом. In clause questions of a rating estimation of a social and economic condition of territorial unit of region are considered by the example of the analysis of a condition of areas of the Poltava area by a complex method.

Description

Keywords

комплексна оцінка, сталий розвиток, рейтинг, регіон, показники

Citation

Онищенко, О. В. Комплексна оцінка рівня сталого розвитку районів Полтавської області за рейтинговим принципом / О. В. Онищенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2004. - Вип. 6. - С. 338-342.