Стратегічний менеджмент

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Представлені методичні вказівки призначені для допомоги вивчення курсу ”Стратегія підприємства” і виконання курсової та дипломної роботи на тему “Стратегічний аналіз діяльності підприємства”. Метою виконання курсової роботи є оволодіння методикою стратегічного аналізу діяльності підприємства. Вихідними даними для виконання курсової роботи є дані по досліджуваному підприємству, зібрані під час практики і уточнені під час виконання курсової роботи. Додатково необхідно зібрати відомості, що характеризують зовнішнє середовище і становище в галузі. Ці дані збирають в періодичних економічних виданнях та інших джерелах.
Опис
Ключові слова
практичне заняття, курсова робота
Бібліографічний опис
Стратегічний менеджмент : метод. рек. до викон. практ. занять та курс. роб. на тему «Стратегічний аналіз діяльності підприємства» : для студ. спец. 051 / [уклад. І. В. Харченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 81 с.