Захоплювальний пристрій промислового робота

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Павленко, І. І.
Годунко, М. О.
Смірнов, А. С.
Pavlenko, I.
Hodunko, M.
Smirnov, A.
Павленко, И. И.
Годунко, М. О.
Смирнов, А. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український інститут інтелектуальної власності

Abstract

Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до робототехніки, і може бути використана при проектуванні або модернізації промислових роботів, які використовуються при проведенні завантажувально-розвантажувальних робіт металорізальних верстатів, що входять до складу робототехнічних комплексів. Industrial gripping device consists of actuators, which are located on the piston rod and prismatic clamping levers. It is also equipped with movable clamping elements and slider with scale selection clamping angle prisms.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 103226 Україна, МПК F15B 15/00. Захоплювальний пристрій промислового робота / І. І. Павленко, М. О. Годунко, А. С. Смірнов. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. – № u201505076; заявл. 25.05.2015; опубл. 10.12.2015; Бюл. № 23. – 4 с. : іл.