Evaluation of social efficiency of the project of creation an innovative medicinal product

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Kudashov, V.
Dudan, M.
Solovykh, А.
Кудашов, В. І.
Дудан, М. А.
Солових, А. Є.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

The work examines the methods of evaluating efficiency of an innovative medicinal product, which should enable us to assess its social effect, using special software at the early stages of its design. The significance of the topic under question lies in the fact that due to the present-day increasing limitation of the financing, prioritization of projects on new innovative medication creation becomes of primary importance. The work recognizes that the choice of a project impacts both financial capabilities of an enterprise and economic conditions and wealth of the country as a whole. Світова фармацевтична промисловість вважається однією з найбільш високотехнологічних і займає особливе місце в світовій економічній системі, що обумовлюється соціальною значимістю виробленої продукції, високим ступенем регулювання фармацевтичного ринку, наукоемкістью виробництва та інвестиційною привабливістю. В даному дослідженні були поставлені такі завдання: 1) провести аналіз інформації, необхідної для оцінки інноваційного проекту по створенню нового інноваційного лікарського засобу; 2) обґрунтувати методику оцінки соціальної ефективності проекту; 3) запропонувати інтегральну оцінку техніко-економічної і фінансової інформації, яка відображає відповідність результатів і витрат проекту цілям та інтересам його учасників, в тому числі і інтересам населення. У роботі представлена методика оцінки соціальної ефективності створення інноваційного лікарського засобу, що дозволяє розрахувати ефект із застосуванням IT-технологій вже на стадії його проектування. Обґрунтовано необхідність дослідження даного питання, обумовленого тим, що в даний час виникає проблема вибору найбільш пріоритетних проектів по створенню нових інноваційних лікарських засобів. Встановлено, що до переліку параметрів, що визначають цінність нової технології та інноваційної привабливості лікарського засобу необхідно включати властивості лікарського препарату і фактори, які визначаються самим захворюванням. Запропоновано в якості базового показника для розрахунку вартісної оцінки соціальної ефективності проекту використовувати інтегральний показник соціального ефекту від реалізації інноваційного проекту по розробці нового інноваційного лікарського засобу, що розраховується на підставі індикатора соціальної ефективності та коефіцієнта корисності. Обґрунтовано, що програмний продукт по оцінці соціальної ефективності проекту по створенню інноваційного лікарського засобу дозволить: 1) розрахувати найбільш значущі показники соціальної ефективності; 2) дати повну інформацію по кожному з альтернативних рішень; 3) провести оцінку проекту з розробки інноваційного лікарського засобу; 4) врахувати ступінь задоволеності населення асортиментом лікарських засобів, а також ступінь поліпшення показників здоров'я населення; 5) скоротити час на прийняття важливих стратегічних рішень.

Description

Keywords

resource management, innovation, innovative medicinal product, innovative project, efficiency, methodology, evaluation, software product, управління ресурсами, інновації, інноваційний лікарський засіб, інноваційний проект, ефективність, методика, оцінка, програмний продукт

Citation

Kudashov, V. Evaluation of social efficiency of the project of creation an innovative medicinal product / V. Kudashov, М. Dudan, А. Solovykh // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - Вип. 32. - С. 260-270.