Дослідження та програмна реалізація системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-26

Authors

Тарковський, Данило Іванович
Tarkovskyi, Danilo

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. Об’єктом дослідження є процес визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. Предметом дослідження є методи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. Методи дослідження базуються на методах захисту інформації та штучного інтелекту (АІ), методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4.1. In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software was developed, which is intended for the system of determining the level of stability of privacy services based on AI methods. The purpose of the development is research and software implementation of a system for determining the level of stability of privacy services based on AI methods. The object of the study is the process of determining the level of stability of privacy services based on AI methods. The subject of the study is methods of determining the level of stability of privacy services based on AI methods. Research methods are based on methods of information protection and artificial intelligence (AI), methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the system for determining the level of stability of privacy services based on AI methods. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10.4.1 environment.

Description

Keywords

комп’ютерні науки, стійкість, конфіденційність, штучний інтеллект, computer science, sustainability, privacy, artificial intelligence

Citation

Тарковський, Д. І. Дослідження та програмна реалізація системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 122 "Комп'ютерні науки" / наук. кер. Т. В. Смірнова ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 229 с.