Розроблення електротехнічної системи електроспоживання ТОВ "ЗАВОДУ- ФІРМИ "Ось"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-13

Authors

Христенко, Антон Вікторович
Khrystenko, Anton

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У даній бакалаврській роботі проведено проектування сучасної електротехнічної системи промислового підприємства ТОВ "ЗАВОД- ФІРМИ "Ось". Робота включає розрахунки електричних навантажень, визначення режимів реактивної потужності, струмів коротких замикань, вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, а також вибір високовольтного обладнання системи електропостачання та розробку спеціального розділу. Спеціальний розділ роботи присвячено питанню енергозбереження в силовому електроприводі системи електропостачання. In this bachelor's work, the design of the modern electrical engineering system of the industrial enterprise ZAVOD-FIRMY "Os" LLC was carried out. The work includes calculations of electrical loads, determination of reactive power modes, short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, as well as selection of high-voltage equipment of the power supply system and development of a special section. A special section of the work is devoted to the issue of energy saving in the power electric drive of the power supply system.

Description

Keywords

електричні навантаження, електрична потужність, робочі та аварійні струми, електропривід, енергозбереження, electrical loads, electrical power, operating and emergency currents, electric drive, energy saving

Citation

Христенко, А. В. Розроблення електротехнічної системи електроспоживання ТОВ «ЗАВОДУ- ФІРМИ «Ось» : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. І. В. Савеленко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 81 с.