Підходи до визначення поняття «технологія управління» діяльністю підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Пальчук, О. В.
Гуцалюк, О. М.
Palchuk, О.
Gutsalyuk, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Узагальнено підходи до визначення поняття «технологія управління» та проведено їх аналіз. Доведено, що найбільш коректним є підхід, що визначає технологію управління через поняття управлінських процедур та операцій. Виділено ключові ознаки технології управління, з урахуванням яких уточнено визначення її сутності. Approaches to definition of technology of management are generalized and their analysis is carried out. It is proved that the most correct is the approach which defines technology managements through concepts of administrative procedures and operations. Key signs of technology of management with which account definition of its essence is specified are designated.

Description

Keywords

технологія управління, діяльність підприємства, управлінська процедура, управлінська операція

Citation

Пальчук, О. В. Підходи до визначення поняття «технологія управління» діяльністю підприємства / О. В. Пальчук, О. М. Гуцалюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 349-355.