Проектування електротехнічної системи електроспоживання ремонтно-механічного заводу з розробкою енергоаудиту вентиляційних установок

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-19

Authors

Дудка, Антон Миколайович
Dudka, Anton

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є проєктування електротехнічної системи електроспоживання. При цьому здійснюється вибір основного електрообладнання, вирішується питання компенсації реактивної потужності, різноманітні схемні рішення тощо. У спеціальному розділі розроблено проект енергоаудиту вентиляційних установок на зазначеному підприємстві, де показано основні заходи з ефективного енерговикористання вентиляції та очикуваний економічний ефект від цих заходів. Ключові слова: система електропостачання, електричне навантаження, потужність, електрична енергія, енергетичний аудит, вентиляція. The purpose of the qualification work is the design of the electrical system of power consumption. At the same time, the main electrical equipment is selected, the issue of reactive power compensation, various circuit solutions, etc. are resolved. In a special section, a draft of the energy audit of ventilation units at the specified enterprise has been developed, where the main measures for efficient energy use of ventilation and the expected economic effect of these measures are shown.

Description

Keywords

система електропостачання, електричне навантаження, потужність, електрична енергія, енергетичний аудит, вентиляція, power supply system, electrical load, power, electrical energy, energy audit, ventilation

Citation

Дудка, А. М. Проектування електротехнічної системи електроспоживання ремонтно-механічного заводу з розробкою енергоаудиту вентиляційних установок : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. А. І. Котиш ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 79 с.