Сільський зелений туризм як альтернатива безробіттю та трудовій міграції в сільській місцевості

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті окреслюються проблеми, які виникли та поширюються в сільській місцевості Черкаської області, такі як: складна демографічна ситуація, бідність, безробіття, вимушена трудова міграція тощо. Зазначені кризові явища згубно впливають на усі без виключення аспекти життєдіяльності сільських населених пунктів регіону. Альтернативою сільському безробіттю та вимушеній трудовій міграції може стати розвиток сільського зеленого туризму в Україні, який поширений в країнах Європейського Союзу та є джерелом зайнятості і достатку сільського населення. The article touches upon the problems which have arisen and spread in a countryside of the Cherkassy area: a complicated demographic situation, poverty, the unemployment, the compelled labour migration, etc. The crisis phenomena mentioned above influence fatally the life conditions of rural population of the region. The alternative to rural unemployment and the compelled labour migration can be the development of rural green tourism in Ukraine which is also popular in the countries of the European Union. It is a source of employment and a high standard of living of agricultural population.

Description

Keywords

демографічна криза, трудова міграція, бідність, безробіття, інвестиції, підприємництво, зелений туризм, сільська місцевість

Citation

Кошулько, О. П. Сільський зелений туризм як альтернатива безробіттю та трудовій міграції в сільській місцевості / О. П. Кошулько // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 295-300.