Теорія технічних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Ковришкін, М. О.
Лисенко, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Курс лекцій є базовим для формування у спеціаліста творчого потенціалу, необхідного для самостійної постановки нових інженерних завдань, рішення задач пошуку нових конструкторськотехнологічних рішень, які в кінцевому рахунку забезпечують підвищення якості продукції, досягнення світового рівня створених об’єктів, всебічну інтенсифікацію і економію ресурсів. Предметом курсу є технічна система та її елементи з протиріччями, які створюють проблемну ситуацію, вирішення якої можливо шляхом синтезу нової, більш прогресивної системи.

Description

Keywords

технічна система, параметри технічної системи, поведінка технічної системи, синтез технічних систем, технічне протиріччя

Citation

Теорія технічних систем : конспект лекцій з елемент. кредитно-трансфертної системи орг. навч. процесу для студ. напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування», спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" / [уклад. М. О. Ковришкін, О. В. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. металорізальних верстатів та систем. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 80 с.