Передумови створення туристського кластеру на Черкащині на основі конкурентних переваг регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Гусарова, М. Ю.
Husarova, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджені особливості функціонування кластерних структур в рекреаційно-туристичній сфері України та здійснений аналіз їх впливу на підвищення конкурентоспроможності регіону. Узагальнено умови створення перспективних туристичних регіонів України в межах русла річки Дніпро. Виявлено недоліки та перспективи формування сприятливих умов функціонування туристичних кластерів в Україні. Визначено можливі проблеми, пов’язані зі створенням туристського кластеру в межах Черкащини. The objective of the article is to show that Ukraine has all the prerequisites for the establishment, operation, and most of the tourist cluster. However, despite the positive trends in the development of tourist areas of Ukraine, there are significant problems and shortcomings of operation that significantly distinguish the tourist area of Ukraine. The conditions of the tourist clusters creation within the Dnipro river in Ukraine were explored. The disadvantages and properties of creation of favorable conditions for the functioning of tourism clusters in Ukraine were discovered. The possible problems associated with the creation of tourism cluster within Cherkassy region were determined. Therefore, tourism cluster of Cherkassy region is a new opportunities, the additional platform for the development of existing and new business projects, joint exhibitions, promotions, development of strategy of promotion of tourist offers. In addition, small businesses can unite around the common providers and save through scale and scope of procurement of goods. Despite some problems, the creation of a cluster will compete at the regional and international tourism markets.

Description

Keywords

туристський кластер, конкурентоспроможність регіону, туристське освоєння, макрорегіон, туристсько-рекреаційний комплекc, кластерна політика, стратегія розвитку туризму, tourism cluster, competitiveness of the region, tourism development, macroregion, tourist and recreational complex, cluster policy, strategy of tourism development

Citation

Гусарова, М. Ю. Передумови створення туристського кластеру на Черкащині на основі конкурентних переваг регіону / М. Ю. Гусарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 238-245.