Захоплювальний пристрій промислового робота

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Павленко, І. І.
Годунко, М. О.
Мажара, В. А.
Pavlenko, I.
Hodunko, M.
Mazhara, V.
Павленко, И. И.
Годунко, М. О.
Мажара, В. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український інститут промислової власності

Abstract

Корисна модель належить до машинобудування, а саме до робототехніки, і може бути використана при проектуванні або модернізації промислових роботів, які використовуються при проведенні завантажувально - розвантажувальних робіт металорізальних верстатів, що входять до складу робототехнічних комплексів. A gripping device of industrial robot consists of a pneumatic cylinder, in which a piston with a stock are located, and connected to the stock locking levers with four prismatic clamping elements, two of which are mobile.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 32260 Україна, МПК В65Н 9/10. Захоплювальний пристрій промислового робота / І. І. Павленко, М. О. Годунко, В. А. Мажара. – № u200714959; заявл. 28.12.2007; опубл. 12.05.2008; Бюл. № 9. – 2 с. : іл.