Підвищення довговічності відновлених деталей машин на основі модифікування композиційним матеріалом наплавлених покриттів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-11-14

Authors

Лузан, С. О.
Сідашенко, О. І.
Лузан, А. С.
Сидашенко, О. И.
Luzan, S.
Sidashenko, O.
Luzan, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Лузан, С. О. Підвищення довговічності відновлених деталей машин на основі модифікування композиційним матеріалом наплавлених покриттів / С. О. Лузан, О. І. Сідашенко, А. С. Лузан // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2019 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - С. 31-35.