Методи планування та організації експериментальних досліджень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Савеленко, І. В.
Петрова, К. Г.
Зінзура, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках розглянуто основні чисельні методи, які використовуються в курсі «Методи планування та організації експериментальних досліджень». Кожен розділ присвячений окремій темі курсу, всі розділи побудовані за однаковою структурою. Надано необхідні теоретичні відомості, докладно розглянуто розв’язання типових задач з курсу.

Description

Дані методичні рекомендації базуються на Положенні Міністерства освіти і науки України про підготовку магістрів у закладах освіти IV рівня, стандарті вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та враховують специфіку підготовки фахівців на кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту факультету автоматики та енергетики Центральноукраїнського національного технічного університету.

Keywords

експериментальне дослідження, методичні вказівки, практичне завдання, організація дослідження, планування дослідження

Citation

Методи планування та організації експериментальних досліджень : метод. вказ. до викон. практ. робіт для студ. спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / [уклад. : І. В. Савеленко, К. Г. Петрова, В. В. Зінзура] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. електротехн. систем та енергетичного менеджменту. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 42 с.