Бідність в Кіровоградській області та шляхи вирішення цієї проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
У статті розглянуто сучасний стан бідності населення в Кіровоградській області. Виявлено основні причини бідності в умовах соціально-трудової кризи регіону. Розроблено рекомендації та пропозиції щодо усунення зростання та подолання бідності в Кіровоградській області, та по Україні в цілому. In the article the modern state of poverty of population is considered in the Kirovohrad area. Principal reasons of poverty are educed in the conditions of sociallabour crisis of region. Recommendations and suggestions are worked out in relation to the removal of increase and overcoming of poverty in the Kirovohrad area, and on Ukraine on the whole.
Опис
Ключові слова
бідність, безробіття, зайнятість, оплата праці
Бібліографічний опис
Дудкін, А. О. Бідність в Кіровоградській області та шляхи вирішення цієї проблеми / А. О. Дудкін, С. С. Макаренко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2011. - Вип. 11, ч. 1. - С. 215-220.