Суб’єкти зовнішнього контролю виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Головченко, О. О.
Головченко, Н. Ю.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена дослідженню та систематизації суб’єктів зовнішнього контролю виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві. Системно визначені інформаційні потреби та повноваження окремих суб’єктів зовнішнього контролю виробничих витрат. Побудовано модель здійснення зовнішнього контролю витрат на виробництво у житлово-комунальному господарстві. The article is dedicated to research and ordering of subjects of external control of industrial expenses in housing and communal services. System information needs and rights of separate subjects of external control of industrial expenses are determined. The model of external control of expenses in housing and communal services is constructed.

Description

Keywords

зовнішній контроль, суб’єкт, виробничі витрати, житлово-комунальне господарство

Citation

Головченко, О. О. Суб’єкти зовнішнього контролю виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві / О. О. Головченко, Н. Ю. Головченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 10, ч. 2. - С. 64-68.