Аграрні підприємства як специфічний об’єкт регулювання: історичний та закордонний аспекти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Олійник, А. А.
Oliynik, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто історичний та закордонний аспекти регулювання аграрних підприємств, проведено аналіз формування поглядів школи фізіократів та їх вплив на сучасність. Доведена специфічність аграрних підприємств, що в свою чергу зумовлює необхідність використання специфічного механізму його регулювання. In article is considered history and foreign aspects of the regulation agrarian enterprise, is organized analysis of the shaping glance fisiocrat's school and their influence upon contemporaneity. Proved specificity agrarian enterprise that in turn brings the specific mechanism of their regulation about need of the use.

Description

Keywords

аграрні підприємства, фізіократи, закони природи, регулювання, умови виробництва, підтримка вітчизняного виробника, продовольча безпека країни, державне регулювання цін, система сільськогосподарського кредиту, інвестиційна діяльність, зовнішньоторговельні відносини

Citation

Олійник, А. А. Аграрні підприємства як специфічний об’єкт регулювання: історичний та закордонний аспекти / А. А. Олійник // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 174-178.