Верстат-гексапод

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Український інститут промислової власності
Анотація
Корисна модель відноситься до галузі верстатобудування, а саме до технологічного обладнання з паралельною кінематикою. A hexapod machine comprises fixed platforms, desktops, mobile platforms, a spindle head, kinematic links of variable length.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 63437 Україна, МПК B23Q 1/00. Верстат-гексапод / І. І. Павленко, А. І. Валявський, І. А. Валявський, Д. В. Вахніченко. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. – № u201102757; заявл. 09.03.2011; опубл. 10.10.2011; Бюл. № 19. – 2 с. : іл.