Спосіб витягування циліндричних деталей із металевої сітки з квадратним вічком

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Боков, В. М.
Родін, Д. О.
Сіса, О. Ф.
Мірзак, В. Я.
Bokov, V.
Rodin, D.
Sisa, O.
Mirzak, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Abstract

У способі витягування циліндричних деталей із металевої сітки з квадратним вічком для першого витягування плоску заготовку кладуть на матрицю, що закріплена на нижній нерухомій частини штампа, і штампують з притиском фланця пуансоном, що закріплений на верхній рухомій частині штампа. Для другого та подальшого витягування отриману об’ємну заготовку одягають на пуансон, який закріплений на нижній нерухомій частині штампа, і штампують матрицею, що закріплена на верхній рухомій частині штампа. Обрізування краю заготовки здійснюють гострою ступінчастою частиною останнього витяжного пуансона. In the method of drawing cylindrical parts from a metal mesh with a square mesh, for the first drawing, a flat workpiece is placed on a die fixed to the lower fixed part of the die and stamped with a flange pressed by a punch fixed to the upper movable part of the die. For the second and subsequent stretching, the resulting three-dimensional workpiece is put on a punch, which is fixed to the lower fixed part of the die, and stamped with a die, which is fixed to the upper movable part of the die. The edge of the workpiece is trimmed with a sharp stepped part of the last drawing punch.

Description

Keywords

витягування циліндричних деталей, металева сітка, штамп, drawing cylindrical parts, metal mesh, die

Citation

Пат. на корисну модель 152151 Україна, B21F 27/12, B26F 1/40, B21D 22/00. Спосіб витягування циліндричних деталей із металевої сітки з квадратним вічком / В. М. Боков, Д. О. Родін, О. Ф. Сіса, В. Я. Мірзак. - заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u202201300 ; заявл. 19.04.2022 ; опубл. 02.11.2022 ; Бюл. № 44. - 4 с. : іл.