Кваліфікаційна робота. Економіка підприємства. Магістри

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Журило, І. В.
Семикіна, М. В.
Зайченко, В. В.
Бугаєва, М. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки присвячено питанням підготовки та виконання кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства». Розглянуто питання цілей, завдань та основних етапів кваліфікаційної роботи; організації та порядку проходження здобувачем переддипломної (наукової) практики; вимог до структури і змісту кваліфікаційної роботи, правил її оформлення; порядку перевірки роботи на унікальність та виявлення академічного плагіату; підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. Детально описано вимоги щодо оформлення кваліфікаційної роботи. Наведено приклади та зразки окремих елементів роботи та супровідних документів.

Description

Keywords

кваліфікаційні роботи

Citation

Кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем для присудження ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» : метод. вказ. щодо підгот., викон. та захисту / [уклад.: І. В. Журило, М. В. Семикіна, В. В. Зайченко, М. В. Бугаєва] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 92 с.