Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Шелковникова, О. В.
Пузакова, Ю. В.
Shelcovnicova, H.
Pouzacova, J.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті висвітлено авторський підхід до оцінки аудиторського ризику, окреслено повний перелік джерел аудиторських доказів та процедур їх отримання, що складають основу загальної методики аудиту витрат підприємств. Обґрунтовано принципи формування результатів аудиту в письмовому звіті за наслідками аудиторської перевірки та порядок складання аудиторського висновку за результатами аудиту витрат підприємства. In article the author approach is reflected to estimation of public accountant risk, a complete list is outlined of sources of public accountant proofs and procedure of their receipt, that make a basis of general method of audit of charges of enterprises. Grounded principles of forming of results of audit in the writing report оn results public accountant verification and order of drafting of public accountant conclusion as a result of audit of charges of enterprise.

Description

Keywords

аудиторський ризик, витрати підприємства, аудиторські докази, методика перевірки, процедури перевірки, аудиторський висновок

Citation

Шелковникова, О. В. Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат / О. В. Шелковникова, Ю. В. Пузакова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 310-316.