Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Пасєка, С. Р.
Pasieka, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті обґрунтована необхідність інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу. Визначено рейтинги України серед країн Європи за основними показниками інноваційної системи. Проведено моніторинг економічно активного населення за показниками «освіта та людські ресурси». Визначено шляхи покращення стану соціально-економічного розвитку країни через поліпшення освітньо-кваліфікаційних характеристик населення, інноваційне використання накопиченого освітнього та наукового потенціалу в реаліях інформаційного суспільства та економіки знань. The position of Ukraine was reted among the European countries for the main indicators of innovation system.Carried out monitoring of the economically active population in terms of "education and human resources." Ways of improvement of the socio-economic development by improving the educational qualification of the population, innovative use of accumulated educational and scientific potential in the realities of the information society and knowledge economy. Key words: social and employment potential, innovative development, education, educational and skill characteristics, information society, knowledge economy.

Description

Keywords

cоціально-трудовий потенціал, інноваційний розвиток, освіта, освітньо-кваліфікаційні характеристики, інформаційне суспільство, економіка знань

Citation

Пасєка, С. Р. Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи / С. Р. Пасєка // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 289-296.