Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Магопець, О. А.
Босенко, А. В.
Magopets, O.
Bosenko, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розкрито авторський підхід щодо удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників, що ґрунтується на диференційованому підході у визначенні платників єдиного податку 4-ї групи та ставок податку. Доведено доцільність диференціації платників податку за критеріями площі сільськогосподарських угідь, що знаходиться у їх використанні та річного доходу. Розроблено пропозиції щодо зміни діючих ставок єдиного податку, які спрямовані на забезпечення вирівнювання податкового навантаження окремих груп сільськогосподарських товаровиробників та виконання єдиним податком регулюючої функції. The purpose of this research is to study the usefulness of a differentiated approach to the definition of single tax payers of 4th group and of tax rates in order to ensure alignment of the tax burden between different groups of agricultural producers and implementation the regulatory function by the single tax. Based on the research of basic indicators of agricultural producers, the expediency of correction and improvement of special tax regime of their activity in a single tax have been proposed. The necessity of separation the single tax payers of 4th group into subgroups A, B, C have been substantiated, separating them according to the area of land used for conducting production activity and the amount of the annual income derived from agricultural commodity production. Within each of the identified groups the differentiated tax rates have been proposed depending on the category of lands and their locations. The author’s differentiation approach to single taxpayers and changes in existing tax rates will ensure fiscal effect, regulating and stimulating functions of the single tax for agricultural producers.

Description

Keywords

єдиний податок, сільськогосподарські товаровиробники, сільськогосподарські угіддя, фінансові результати, річний дохід, ставка податку, податкове навантаження, single tax, agricultural producers, agricultural land, financial results, annual income, tax rate, tax burden

Citation

Магопець, О. А. Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників / О. А. Магопець, А. В. Босенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 87-99.