Гербологія. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Андрієнко, О. О.
Кулик, Г. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Гербологія : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт згідно вимог кредитно-трансферної системи навчання для здобувачів ОПП «Агрономія» спеціальності 201 – Агрономія першого ступеня вищої освіти

Description

Keywords

методичні рекомендації, бур’яни, багаторічні бур’яни, озимі та зимуючі бур’яни

Citation

Гербологія : метод. рекомендації до виконання лаб. роб. згідно вимог кредитно-трансферної системи навчання : для здобувачів ОПП «Агрономія» спец. 201 – Агрономія першого ступеня вищої освіти / [ уклад. : О. О. Андрієнко, Г. А. Кулик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального землеробства. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 66 с.