Спосіб нанесення антифрикційних покриттів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДП “Український інститут промислової власності”
Анотація
Корисна модель відноситься до нанесення антифрикційних покриттів на поверхні тертя деталей.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 52699 Україна, МПК C23D 5/00, B65D5/00. Спосіб нанесення антифрикційних покриттів / В. М. Кропівний, І. В. Шепеленко, О. В. Чернявський, І. Ф. Василенко, М. В. Красота. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201000976 ; заявл. 01.02.2010 ; опубл. 10.09.2010 ; Бюл. № 17. - 2 с.