Креативні технології адаптації персоналу в умовах форс-мажору

dc.contributor.authorСибірцев, В. В.
dc.contributor.authorСочинська-Сибірцева, І. М.
dc.contributor.authorSybirtsev, V.
dc.contributor.authorSochynska-Sybirtseva, I.
dc.date.accessioned2023-10-17T18:49:07Z
dc.date.available2023-10-17T18:49:07Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВисунуто гіпотезу, що креативність технологій повинна визначатись їх неординарним характером і можливістю гнучкого пристосування до умов, які диктуються нестандартними, особливо екстремальними (надзвичайними) кризовими ситуаціями. З цією метою досліджена практика успішних компаній в контексті використання технологій адаптації персоналу. Наукова цінність дослідження полягає у визначе нні основних складових креативних технологій адаптації персоналу, які є начасними для вітчизняних організацій в умовах форс-мажорних обставин, а саме: психологічної, корпоративної, мотиваційної адаптації, убезпечення життя. Зроблено висновок, що креативність технологій адаптації персоналу в умовах форс-мажорних обставин залежить від професіоналізму HR-менеджерів. Трансформація технологій адаптації персоналу вимагає оновлення і розширення компетенцій HR-менеджерів з урахуванням динамічних змін в процесах, які відбуваються у бізнес-середовищі під впливом форс-мажорних обставинах. Визначено роль HR-менеджера, як головного фасилітатора в процесі адаптації, досліджено переваги і недоліків наявних цифрових технологій, проаналізовано внутрішні та зовнішні фактори впливу на ефективність технологій адаптації персоналу, які повинні стати напрямками наступних досліджень цієї наукової проблеми. A hypothesis has been put forward that the creativity of technologies should be determined by their extraordinary nature and the possibility of flexible adaptation to conditions that are dictated by non-standard, especially extreme (emergency) crisis situations. For this purpose, the practice of successful companies in the context of the use of personnel adaptation technologies has been researched. The authors focus on the urgent problem of determining priority areas for personnel adaptation in conditions of force majeure, developing methods and tools for retaining personnel, as well as implementing creative shifts within the framework of traditional personnel adaptation technologies. The scientific value of the investigation consists in determining the main components of creative technologies for adapting personnel, which are relevant for domestic organizations in conditions of force majeure, namely: psychological, corporate, motivational adaptation, life safety. It is concluded that the creativity of personnel adaptation technologies in force majeure depends on the professionalism of HR managers. The transformation of personnel adaptation technologies requires updating and expanding the competence of HR managers, taking into account dynamic changes in the processes taking place in the business environment in force majeure circumstances. Determining the role of the HR manager as the main facilitator in the adaptation process, researching the advantages and disadvantages of existing digital technologies, analyzing internal and external factors influencing the effectiveness of personnel adaptation technologies should be the direction of further research in this scientific problem.uk_UA
dc.identifier.citationСибірцев, В. В. Креативні технології адаптації персоналу в умовах форс-мажору / В. В. Сибірцев, І. М. Сочинська-Сибірцева // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – Вип. 8(41). – С. 49-55.uk_UA
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32515/2663-1636.2022.8(41).49-55
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13396
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherЦНТУuk_UA
dc.subjectадаптація персоналуuk_UA
dc.subjectфорс-мажорuk_UA
dc.subjectкреативні технологіїuk_UA
dc.subjectHR-менеджментuk_UA
dc.subjectкорпоративний комплаєнсuk_UA
dc.subjectфасилітаторuk_UA
dc.subjectемпатіяuk_UA
dc.subjectpersonnel adaptationuk_UA
dc.subjectforce majeureuk_UA
dc.subjectcreative technologiesuk_UA
dc.subjectHR managementuk_UA
dc.subjectcorporate complianceuk_UA
dc.subjectfacilitatoruk_UA
dc.subjectempathyuk_UA
dc.subjectwell-beinguk_UA
dc.subjectEmployee Value Propositionuk_UA
dc.subjectDiversity&Inclusionuk_UA
dc.titleКреативні технології адаптації персоналу в умовах форс-мажоруuk_UA
dc.title.alternativeCreative Technologies for Personnel Adaptation in Conditions of Force Majeureuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
7.pdf
Size:
240.08 KB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: