Вступ до кібербезпеки

Abstract

Даний посібник призначений для набуття наступних ґрунтовних теоретичних знань, таких як: законодавча та нормативно-правова база України в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці; методи і засоби обробки інформації; операційні системи; моделі безпеки в інформаційній та/або кібербезпеці; захист інформації, що обробляється та зберігається в інформаційно-телекомунікаційних системах; програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації; відновлення функціонування інформаційно-комунікаційних систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження; моніторинг процесів функціонування інформаційно-комунікаційних систем; механізми безпеки комп'ютерних мереж; проектування, створення, супровід комплексних систем захисту інформації; моделі загроз та моделі порушника; оцінка захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; управління інформаційною та/або кібербезпекою; аудит інформаційної та/або кібербезпеки; симетричні криптосистеми; асиметричні криптосистеми; криптографічні протоколи; цифрова стеганографія; технічний захист інформації.

Description

Keywords

закон України «Про інформацію», захист інформації, загрози, механізми захисту, міжнародні стандарти в галузі інформаційної та кібербезпеки, the law of Ukraine “On Information”, Information protection, threats, protection mechanisms, international Information and Cybersecurity Standards

Citation

Вступ до кібербезпеки : навч. посіб. / О. А. Смірнов, О. К. Конопліцька-Слободенюк, С. А. Смірнов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницькицкий : ЦНТУ, 2022. – 968 с.