Актуальність впровадження зарубіжного досвіду управління якістю освітніх послуг в Україні у контексті формування єдиного європейського простору вищої освіти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Authors

Мак, О. Р.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуті сучасні підходи оцінки якості освіти у вищих навчальних закладах та зарубіжний досвід впровадження передових методів управління якістю освітніх послуг. Метою даної статті є дослідження необхідності та визначення особливостей впровадження сучасних підходів до управління якістю підготовки спеціалістів У ВНЗ України. Modern approaches to the quality education evaluation in higher educational establishments are considered in this article. Besides, foreign experiences of applying of advanced methods of educational services quality management are investigated. The objective of this article is a research of the necessity and the determination of peculiarities of application of new approaches to the quality of specialists’ training management in higher educational establishments of Ukraine.

Description

Keywords

робоча сила, освіта, ринок освітніх послуг, менеджмент якості, якість освіти

Citation

Мак, О. Р. Актуальність впровадження зарубіжного досвіду управління якістю освітніх послуг в Україні у контексті формування єдиного європейського простору вищої освіти / О. Р. Мак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2004. - Вип. 6. - С. 309-313.