Привід подачі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Пестунов, В. М.
Ткаченко, М. В.
Pestunov, V.
Tkachenko, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Корисна модель належить до верстатобудування і може використовуватись в переналагоджуваних агрегатних верстатах та автоматичних лініях. Задача, яку вирішує корисна модель, полягає в тому, що запропонований привід подачі значно розширює діапазон регулювання швидкості поступальних переміщень при одночасному зменшені його габариту та ваги. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що привід подачі містить зубчасті колеса, розташовані в циліндричному барабані, вхідна і вихідна шестерні кінематичних ланцюгів робочих та прискорених переміщень розташовані співвісно, а проміжні вали розташовані в корпусі барабана по дузі кола, причому корпус барабана встановлений на підшипниках і обладнаний гальмом та муфтою, що в ходять в систему керування.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 67446 Україна, МПК B23Q 5/00. Привід подачі / В. М. Пестунов, М. В. Ткаченко. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201107982 ; заявл. 24.06.2011 ; опубл. 27.02.2012 ; Бюл. № 4. - 3 с. : іл.