Різець токарний різьбовий чотиривершинний

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Ткаченко, М. В.
Рудич, М. Л.
Коваленко, С. В.
Tkachenko, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Abstract

Корисна модель належить до обробки металів різанням і може використовуватись при нарізанні зовнішніх метричних різьб з кроком 0,5-6 мм на токарних верстатах. Задача, яку вирішує корисна модель, полягає в тому, що чотиривершинний токарний різьбовий різець, що заявляється, має стійкість в чотири рази більшу в порівнянні з традиційним токарним різьбовим різцем, а за рахунок розміщення чотирьох вершин на одній оправці маємо чотирикратну економію конструкційної сталі оправок.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 147937 Україна, МПК B23D 1/28, B23G 5/02, B23G 7/02. Різець токарний різьбовий чотиривершинний / М. В. Ткаченко, М. Л. Рудич, С. В. Коваленко. - заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u202008399 ; заявл. 28.12.2020 ; опубл. 23.06.2021 ; Бюл. № 25. - 4 с. : іл.