Проєктування системи енергопостачання титано-магнієвого комбінату

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-19

Authors

Горбов, Михайло Вікторович
Horbov, Mykhailo

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Робота присвячена розробленню сучасної системи енергопостачання титано-магнієвого комбінату. Під час виконання роботи вирішувались питання розрахунку: електричних та теплових навантажень, визначення режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикань, вибору схем зовнішнього та внутрішнього енергопостачання, а також високовольтного обладнання системи електропостачання. У спеціальному розділі виконані дослідження можливостей впровадження технологічних схем рекуперації відхідних газів обладнання рудно-термічного цеху. Отримані результати доцільно використати під час прєктування енергоефективних систем енергопостачання промислових об’єктів подібного профілю, а також під час розгляду можливостей впровадження технологічних схем рекуперації відхідних газів термічного обладнання. The work is devoted to the development of a modern energy supply system for a titanium-magnesium plant. During the execution of the work, the issues of calculation of: electrical and thermal loads, determination of reactive power modes, calculation of short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, as well as high-voltage equipment of the power supply system were solved. In a special section, studies of the possibilities of implementation of technological schemes for the recovery of waste gases of the equipment of the ore-thermal workshop were carried out. The obtained results should be used when designing energy-efficient power supply systems for industrial facilities of a similar profile, as well as when considering the possibilities of implementing technological schemes for the recovery of waste gases of thermal equipment.

Description

Keywords

система енергопостачання, енергоефективінсть, рекуператори, високотемпературні відхідні гази, обладнання рудно-термічного цеху, energy supply system, energy efficiency, recuperators, high-temperature waste gases, ore-thermal plant equipment

Citation

Горбов, М. В. Проєктування системи енергопостачання титано-магнієвого комбінату : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. К. Г. Петрова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 92 с.