Роль і місце бенчмаркінгу у сфері професійного розвитку персоналу підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Штутман, П. Л.
Shtutman, P.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто особливості використання бенчмаркінгу у сфері професійного розвитку кадрів на підприємстві. Висвітлено основні етапи процесу бенчмаркінгу, а також порівняльну характеристику видів бенчмаркінгу. Розроблено модель капіталізації знань персоналу у результатах практичної діяльності підприємств із використанням внутрішнього та зовнішнього бенчмаркінгу. Обґрунтовано основні шляхи й переваги використання трансформаційного бенчмаркінгу під час організації розвитку кадрів з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. In the article the features of benchmarking using in the field of personnel professional development on an enterprise are considered. The basic stages of benchmarking process, and also comparative description of benchmarking types, are reflected. The model of personnel knowledge capitalization in the results of enterprises’ practical activity with the use of internal and external benchmarking is developed. Were grounded the basic ways and advantages of the transformation benchmarking using during organization of personnel development with the purpose of domestic enterprises competitiveness increasing.

Description

Keywords

внутрішній та зовнішній бенчмаркінг, стратегічний бенчмаркінг, трансформаційний бенчмаркінг, професійний розвиток кадрів, конкурентоспроможність підприємства, знання і навички персоналу

Citation

Штутман, П. Л. Роль і місце бенчмаркінгу у сфері професійного розвитку персоналу підприємств / П. Л. Штутман // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 10-17.