Опір матеріалів. Прості види деформацій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05

Authors

Пирогов, В. В.
Невдаха, Ю. А.
Олійніченко, Л. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Опір матеріалів – загальнонаукова дисципліна, яка займає важливе місце в вузівській програмі фундаментальної підготовки спеціалістів. Необхідною умовою успішного оволодіння курсом є виконання індивідуальних домашніх завдань. Задачі треба розв’язувати на протязі семестру відразу після розгляду відповідної теми на лекціях, чи практичних заняттях. Поточний контроль відбувається шляхом розв’язання типових задач курсу на контрольних і самостійних роботах, які проводяться після закінчення відповідних розділів. У посібнику сформульовані типові багатоваріантні задачі та приведені приклади їх розв’язання. Посібник відповідає діючій робочій програмі з теоретичної механіки, призначений для студентів електротехнічних спеціальностей і може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.

Description

Keywords

деформація, міцність, згин, опір матеріалів

Citation

Пирогов, В. В. Опір матеріалів. Прості види деформацій [Електронний ресурс] : [навч.-метод. посібник] / В. В. Пирогов, Ю. А. Невдаха, Л. С. Олійніченко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. деталей машин та прикладної механіки. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 34 с.