Програмне забезпечення системи кібербезпеки для аудиту ІТ інфраструктури методом «Білий ящик»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-02

Authors

Федоров, Богдан Сергійович
Fedorov, Bogdan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки для аудиту ІТ інфраструктури методом «Білий ящик». Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки для аудиту ІТ інфраструктури методом «Білий ящик». Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для аудиту ІТ інфраструктури методом «Білий ящик». В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi 10.4.1. In this bachelor's qualification, software has been developed that is designed for a cybersecurity system for auditing IT infrastructure using the White Box method. The purpose of the development is cybersecurity system software for IT infrastructure audit using the White Box method. The result is a software implementation of a cybersecurity system for auditing the IT infrastructure using the White Box method. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment of RAD Studio Delphi 10.4.1.

Description

Keywords

кібербезпека, аудит ІТ інфраструктури, cybersecurity, IT infrastructure audit

Citation

Федоров, Б. С. Програмне забезпечення системи кібербезпеки для аудиту ІТ інфраструктури методом «Білий ящик» : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 «Кібербезпека» / наук. кер. С. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 140 с.