Технічна механіка. Кінематика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Пирогов, В. В.
Олійніченко, Л. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Технічна (теоретична) механіка – загальнонаукова дисципліна, яка займає важливе місце в вузівській програмі фундаментальної підготовки спеціалістів. Її розділи “Статика”, ”Кінематика” і ”Динаміка” – відносно самостійні частини курсу, які використовується для вивчення багатьох предметів. Нобхідною умовою успішного оволодіння курсом є виконання індивідуальних домашніх завдань. Задачі треба розв’язувати на протязі семестру відразу після розгляду відповідної теми на лекціях, чи практичних заняттях. Поточний контроль відбувається шляхом розв’язання типових задач курсу на контрольних і самостійних роботах, які проводяться після закінчення відповідних розділів. У посібнику сформульовані типові багатоваріантні задачі та приведені приклади їх розв’язання. Посібник відповідає діючій робочій програмі з теоретичної механіки, призначений для студентів електротехнічних спеціальностей і може бути використаний як в навчальному процесі, так і в інженерній практиці.

Description

Keywords

технічна механіка, теоретична механіка, кінематика

Citation

Філімоніхін, Г. Б. Технічна механіка. Кінематика [Електронний ресурс] : [навч.-метод. посібник] / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Пирогов, Л. С. Олійніченко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. деталей машин та прикладної механіки. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 31 с.