Дослідження та програмна реалізація системи віртуалізованої серверної інфраструктури на базі HCI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-24

Authors

Джевлах, Микита Романович
Dzhevlakh, Mikita

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи віртуалізованої серверної інфраструктури на базі HCI. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи віртуалізованої серверної інфраструктури на базі HCI. Об’єктом дослідження є процес віртуалізованої серверної інфраструктури на базі HCI. Предметом дослідження є методи віртуалізованої серверної інфраструктури на базі HCI. Методи дослідження базуються на методах теорії комп/ютерних мереж, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи віртуалізованої серверної інфраструктури на базі HCI. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2 Rio Architect. In this final qualification work on the second (master's) level of higher education the software which is intended for system of the virtualized server infrastructure on the basis of HCI is developed. The purpose of development is research and software implementation of a system of virtualized server infrastructure based on HCI. The object of research is the process of virtualized server infrastructure based on HCI. The subject of research is the methods of virtualized server infrastructure based on HCI. Research methods are based on the methods of computer network theory, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result is a software implementation of a system of virtualized server infrastructure based on HCI. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2 Rio Architect.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, віртуалізована серверна інфраструктура, HCI, computer engineering, virtualized server infrastructure

Citation

Джевлах, М. Р. Дослідження та програмна реалізація системи віртуалізованої серверної інфраструктури на базі HCI : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. Н. М. Якименко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 201 с.