Вторинний ресурсний потенціал області

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Виговська, Г. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена проблемі розвитку вторинного ресурсокористування в Кіровоградській області. Зроблено аналітичну оцінку ресурсного потенціалу відходів виробництва й споживання, визначено пріоритетні для області напрямки їх використання. Наведено пропозиції по удосконаленню структури управління відходами на регіональному рівні. This article is devoted to a problem of development secondary using resources in the Kirovograd area. The analytical estimation of resource potential of waste products of manufacture and consumption is made, their use is determined priority directions for area. In this article ware developed on improvement of structure of a waste management at a regional level.

Description

Keywords

відходи, вторинні ресурси, ресурсний потенціал, управління, економічний механізм, організаційне забезпечення

Citation

Виговська, Г. П. Вторинний ресурсний потенціал області / Г. П. Виговська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 111-119.