Дослідження факторів при побудові математичної моделі фінансового результату суб’єктів малого підприємництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Мазіна, О. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розвиток та становлення малого підприємництва в Україні пов'язаний з багатьма зовнішніми та внутрішніми процесами, що не завжди є сприятливими. Управління та прогнозування прибутковості підприємства у такому динамічному середовищі є необхідною умовою існування суб’єктів малого підприємництва (СМП). Впровадження планування та прогнозування результатів діяльності потребує значних витрат, що є неприйнятним для таких підприємств. Однак, використання стандартних програм сучасної комп’ютерної техніки надає можливість побудови математичних моделей, які відображають закономірності поведінки фінансового результату шляхом застосування кореляційно-регресійного аналізу. Development of the small enterprise in Ukraine is connected with a large number of external and internal processes that are not always favorable. Management and prediction of the enterprise’s profitability in such a dynamic environment is a condition indispensable for small enterprises existence. Implementation of modern planning and prognostic techniques for assessment of business results requires significant financing that isn’t always possible for small business. Although the standard computer (PC) software provides an efficient mathematical modeling of the financial result by the correlation and regression analysis methods.

Description

Keywords

фінансовий результат операційної діяльності, чистий дохід, регресія, фактори, ефективність використання ресурсів, продуктивність праці

Citation

Мазіна, О. І. Дослідження факторів при побудові математичної моделі фінансового результату суб’єктів малого підприємництва / О. І. Мазіна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 10, ч. 2. - С. 166-172.