Аналіз формування експортного потенціалу машинобудівного підприємства Кіровоградського регіону та механізми його реалізації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Фабрика, І. В

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджено питання формування експортного потенціалу підприємства. Запропоновано комплекс основних напрямків і пріоритетів з розвитку і використання експортного потенціалу регіону на прикладі машинобудівного підприємства. The question of forming of export potential of enterprise is explored in the article. The complex of basic directions and priorities of development and use of export potential of region on the example of machine-building enterprise is offered.

Description

Keywords

експортний потенціал, машинобудівний комплекс, конкурентоспроможність, регіональна експортна діяльність, інноваційна діяльність

Citation

Фабрика, І. В. Аналіз формування експортного потенціалу машинобудівного підприємства Кіровоградського регіону та механізми його реалізації / І. В. Фабрика // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 395-402.