Мета та основні завдання реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Головченко, Н. Ю.
Головченко, О. О.
Golovchenko, N.
Golovchenko, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Публікація присвячена визначенню мети та основних завдань реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду. Зазначені питання сформульовані, виходячи з необхідності суттєвого підвищення якості житлово-комунальних послуг, що надаються власникам житла. Крім цього, визначений механізм реальної участі мешканців будинків у процесі прийняття наданих послуг по утриманню будинку та прибудинкової території. Визначені шляхи стимулювання процесу утворення органів самоорганізації населення, і як наслідок, їх більш ефективної форми – об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. The publication is dedicated to definition of the purpose and the primary goals of reforming of sphere of service of municipal available housing. The put questions are formulated, proceeding from necessity of essential improvement of quality of given housing-and-municipal services. Besides, the mechanism of real participation of inhabitants of houses in the course of acceptance of the given services in the maintenance of the house and territories is defined. Ways of stimulation of process of creation of bodies of self-organizing of the population, and as consequence, their more effective form – associations of co-owners of apartment houses are defined.

Description

Keywords

житловий фонд, прибудинкова територія, послуги з утримання, служба єдиного замовника, ОСББ, ОСН

Citation

Головченко, Н. Ю. Мета та основні завдання реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій / Н. Ю. Головченко, О. О. Головченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 322-327.