Технологія машинобудуванн. Самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Скібінський, О. І.
Селєхова, В. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях приведено курс самостійних робіт з дисципліни "Технологія машинобудування". Дані методичні рекомендації дають можливість, крім отримання знань з розробки управляючих програм, виконати повну симуляцію роботи зі стійкою верстата та самим верстатом, що має велике практичне значення.

Description

Keywords

технологія машинобудування, галузеві технології машинобудування, верстат з ЧПУ, управляюча програма, Swansoft CNC Simulation, токарна обробка ЧПУ, фрезерна обробка ЧПУ, постійні цикли

Citation

Методичніі рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни: «Технологія машинобудування» : для здобувачів спец. 131 Прикладна механіка / [уклад. : О. І. Скібінський, В. М. Селєхова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. машинобудування, мехатроніки і робототехніки. - Кропивницький : ЦНТУ , 2023. - 77 с.