Відновлення розмірних параметрів зношених конічних отворів поворотного кулака ЗИЛ-130 електроіскровим нарощуванням

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-11-14

Authors

Богатчук, І. М.
Прунько, І. Б.
Кернякевич, В. В.
Богатчук, И. М.
Прунько, И. Б.
Кернякевич, В. В.
Bohatchuk, I.
Prunko, I.
Kerniakevych, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Богатчук, І. М. Відновлення розмірних параметрів зношених конічних отворів поворотного кулака ЗИЛ-130 електроіскровим нарощуванням / І. М. Богатчук, І. Б. Прунько, В. В. Кернякевич // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2019 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - С. 25-30.