Управління оборотними активами підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Ціллю роботи є розробка методичних основ управління індивідуальним кредитним ризиком та сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досліджень по управлінню кредитними ризиками із ціллю їх мінімізації.
Опис
Ключові слова
оборотні активи, підприємство, управління, кредитний ризик
Бібліографічний опис
Шафар, М. В. Управління оборотними активами підприємства / М. В. Шафар, Т. М. Котенко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - Вип. 20. - С. 61-70.