Наукові записки. Випуск 20. - 2016

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Управління оборотними активами підприємства
  (КНТУ, 2016) Федотова, В. В.; Котенко, Т. М.
  Ціллю роботи є розгляд особливостей управління окремими видами оборотних активів. Комплексна оцінка системи управління оборотними активами надасть змогу визначити не тільки ефективність використання, а й прийняття правильного управлінського рішення в майбутньому.
 • Item
  Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання
  (КНТУ, 2016) Акімов, С. С.; Котенко, Т. М.
  У даній статті показано роль стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах господарювання. Наведені основні концептуальні питання забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва. Надана модель побудови системи стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства.
 • Item
  Методи оцінки ліквідності підприємства
  (КНТУ, 2016) Мельник, Т. А.; Лобач, К. В.
  У статті розглядаються методи аналізу ліквідності підприємства. З’ясовано особливості різних методів при оцінці ліквідності підприємства. Проаналізована ліквідності підприємства за допомогою коефіцієнтів. Побудований ліквідний баланс підприємства. Досліджено ліквідність балансу за допомогою відносних та абсолютних показників. Розрахований інтегральний загальний показник ліквідності.
 • Item
  Комплексний підхід до запобігання поширенню онкологічних захворювань в регіонах з підвищеною радіаційною небезпекою
  (КНТУ, 2016) Осін, Р. А.; Мезенцева, О. М.
  В статті досліджено проблему ризиків виникнення онкологічних захворювань, наведено статистику смертності від них по Україні. Проаналізовано взаємозв’язок між кількістю захворювань серед населення та їх місцем проживання. Виявлено, що найвища смертність від онкологічних захворювань на територіях з підвищеною радіаційною небезпекою. Запропоновано комплексний підхід та першочергові заходи щодо запобігання поширення онкологічних захворювань серед населення.
 • Item
  Екологічні проблеми олійно-екстракційного виробництва і шляхи їх вирішення
  (КНТУ, 2016) Грєвцева, І. А.; Мартиненко, А. П.
  Оцінено вплив олійно-екстракційного виробництва на довкілля і шляхи вирішення проблеми мінімізації екологічного збитку.
 • Item
  Управління оборотними активами підприємства
  (КНТУ, 2016) Шафар, М. В.; Котенко, Т. М.
  Ціллю роботи є розробка методичних основ управління індивідуальним кредитним ризиком та сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досліджень по управлінню кредитними ризиками із ціллю їх мінімізації.
 • Item
  Удосконалення системи валютного контролю АТ «Райффайзен банк Аваль»
  (КНТУ, 2016) Кравченко, В. П.; Поперечний, О. Б.
  Дана стаття присвячена дослідженню здійснення комерційними банками України валютних операцій. У статті розглянуто основні проблеми контролю валютних операцій. Проаналізована валютна політика комерційних банків. Розкрито основні проблеми валютного контролю та запропоновано удосконалену систему контролю за валютними операціями.
 • Item
  Стратегічне управління фінансами будівельного підприємства
  (КНТУ, 2016) Артюх, Ю. І.; Загреба, І. Л.
  У статті визначено сутність, завдання, зміст стратегічного управління фінансами та його значення для будівельного підприємства.
 • Item
  Складові механізму фінансового забезпечення малих підприємств
  (КНТУ, 2016) Попов, В. М.; Ткаченко, В. В.
  У статті досліджуються особливості фінансування розвитку малих підприємств, теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами, визначаються складові механізму фінансування малого бізнесу та методи його фінансового забезпечення.
 • Item
  Наукові записки. Вип. 20.
  (КНТУ, 2016)
  Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.
 • Item
  Кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі
  (КНТУ, 2016) Ляшенко, О. В.; Котенко, Т. М.
  Аналізується чинний механізм кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні. Вказуються основні недоліки кредитних відносин між банківським інститутами та суб’єктами діяльності в аграрному секторі. Звертається увага на кредитну монополію кредитних банків. Оцінюється доступність кредитів у розрізі суб’єктів господарювання аграрного сектора. Досліджуються й аналізуються чинники, котрі унеможливлюють доступ домогосподарств, дрібних сільськогосподарських підприємств до банківських кредитів. Обґрунтовується потреба проведення конкретних організаційних заходів, які би дозволили отримати доступ до кредитних ресурсів. Пропонується диверсифікувати джерела кредитування.
 • Item
  Дивідендна політика підприємства та оцінка її ефективності
  (КНТУ, 2016) Деревінська, Н. В.; Іщенко, Н. А.
  У статті розглянуто сутність та мету дивідендної політики підприємства. Визначено фактори, що впливають на формування дивідендної політики підприємства. Наведено показники оцінки ефективності дивідендної політики підприємства.
 • Item
  Екологічна відповідальність бізнесу та культура сучасного суспільства
  (КНТУ, 2016) Іваніцька, Д. Ю.; Котенко, Т. М.
  Стаття присвячена проблемі, яка постає перед людством в ХХІ ст. Мова йде про загрозу втрати природної рівноваги, тобто здатності біосфери та її складових асимілювати наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище. З урахуванням цього зростає значення екологічної відповідальності бізнесу.
 • Item
  Методи оцінки та шляхи стабілізації фінансового стану підприємства
  (КНТУ, 2016) Попова, С. П.; Пилипенко, А. В.
  У статті досліджуються методи та прийоми аналізу фінансового стану підприємства, пропонуються заходи щодо його стабілізації.
 • Item
  Сутність та необхідність здійснення оцінки фінансового стану підприємства
  (КНТУ, 2016) Попова, С. П.; Пилипенко, А. В.
  У статті досліджено теоретичні основи сутності фінансового стану підприємства, основні завдання здійснення його аналізу та обґрунтована важливість проведення його діагностики в сучасних умовах.
 • Item
  Система управління автоматизованого участку погонного крою
  (КНТУ, 2016) Бонк, В. О.
  Розлянута система управління автоматизованого участку погонного крою управляється сучасним мікроконтролером є досить точною, дозволить значно підвищити якість процесу, зменшити кількість обслуговуючого персоналу, замінити застаріле обладнання на конвеєрі і тим самим стати незамінною ланкою усього виробництва застаріле обладнання на конвеєрі і тим самим стати незамінною ланкою усього виробництва.