Нейро-нечітке сегментування роздрібного ринку електроенергії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Петрова, К. Г.
Серебренніков, С. В.
Сіріков, О. І.
Petrova, К.
Serebrennikov, S.
Sirikov, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Наведено методику сегментування роздрібного ринку електричної енергії з використанням нейро-нечіткого моделювання. Сформовано фактори, які лягли в основу сегментування за критерієм важливості споживача для енергопостачальної компанії. Визначено нечіткі межі належності характеристичних показників до якісних термів. Showed the method of segmenting the retail electricity market using neuro-fuzzy modeling. Formed factors that formed the basis for segmenting consumers on the criterion of importance for power supply company. Identified undefined boundaries belonging to the characteristic parameters by qualitative terms.

Description

Keywords

ринок електроенергії, сегмент ринку, фактори сегментування, нечітка логіка, нейронна мережа, ціна

Citation

Петрова, К. Г. Нейро-нечітке сегментування роздрібного ринку електроенергії / К. Г. Петрова, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 25, ч. 2. - С. 134-141.