Формування сучасної системи підготовки кадрів, як невід’ємної умови забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Authors

Петрова, Л. Л.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена визначенню сутності та завдань системи професійної підготовки кадрів на підприємствах. Приділено значну увагу особливостям її організації на виробництві. Розглянуто сучасні підходи до управління підготовкою кадрів. Обгрунтовано актуальність подальшого розвитку системи підготовки кадрів на вітчизняних підприємствах, а також активної державної політики в цій сфері. This article is devoted the definishion of essence and assignments of the staff development system of the company. Considerable attention is drown to the details of its organization at the company. The modern approaches to staff development managment are considered. The necessity of the further professional staff development system modernizing of the ukrainian enterprises, and necessity of the active government’s policy in this field is grounded.

Description

Keywords

людський фактор, кваліфікована робоча сила, система професійної підготовки кадрів, навчання персоналу, підготовка та перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації, діагностика і оцінка професійної підготовки

Citation

Петрова, Л. Л. Формування сучасної системи підготовки кадрів, як невід’ємної умови забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств / Л. Л. Петрова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2004. - Вип. 6. - С. 314-318.