Верстатний модуль

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Український інститут промислової власності
Анотація
Корисна модель відноситься до галузі машинобудування, а саме до метало ріжучих верстатів з ЧПУ.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 3876 Україна, 7 В23В3/00, В23G1/00. Верстатний модуль / І. І. Павленко, В. М. Пестунов, Є. В. Головач. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. – № 20040402763; заявл. 15.04.2004; опубл. 15.12.2004; Бюл. № 12. – 2 с. : іл.