Бюджетування у встановленні оптимального рівня конкурентоспроможності продукції підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Ткаченко, С. А.
Tkachenko, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Викладено найбільш вдалий і об’єктивний варіант методологічно-інформаційного інструментарію бюджетування в інформаційному забезпеченні інноваційної діяльності підприємств (визначено об’єкти фінансового планування та наведено їх систематичний перелік під час встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції; встановлено можливий перелік початкової інформації про об’єкти бюджетування у процесі визначення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції; наведені джерела початкової інформації бюджетування під час встановлення оптимального рівня конкурентоспроможності продукції). The most successful and objective variant of methodologically-information toolkit of budgeting in a supply with information of innovative activity of the enterprises is stated (objects of financial planning are defined and their regular list in an installation time of an optimum level of competitiveness of production is resulted; the possible list of the initial information on objects of budgeting in the course of definition of an optimum level of competitiveness of production is established; sources of the initial information of budgeting in an installation time of an optimum level of competitiveness of production) are resulted.

Description

Keywords

бюджетування, підприємство, конкурентоспроможність, продукція

Citation

Ткаченко, С. А. Бюджетування у встановленні оптимального рівня конкурентоспроможності продукції підприємства / С. А. Ткаченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 275-278.