Електронна комерція. Практикум

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Полтавець, М. М.
Савеленко, Г. В.
Онищук, М. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Авангард

Abstract

Практикум містить комплекс навчально-методичного забезпечення для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронна комерція", завдання для самостійної роботи, тестові завдання, критерії оцінювання рівня знань студентів, а також список джерел для поглибленого вивчення курсу.

Description

Keywords

Citation

Електронна комерція : практикум / [уклад.: М. М. Полтавець, Г. В. Савеленко, М. С. Онищук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Авангард, 2012. - 164 с.